Výsledky & efekty

Z důvodu ochrany obchodních údajů našich klientů neuvádíme konkrétní projekty, kterých se grafy týkají.

První týden po spuštění slevového portálu:

Za 5 dnů po spuštění slevového portálu je vidět návštěvnost cca 4 000 unikátních návštěvníků. Z grafu je vidět obrovský skokový nárůst návštěvnosti ihned po spuštění = jasný důkaz okamžité efektivity a výsledků slevového portálu.

 

Půl roku po spuštění slevového portálu:

Po půl roce fungování slevového portálu jej celkem navštívilo 1,25 milionu návštěvíků. Návštěvnost se neustále zvyšuje a v celkovém poměru je vidět, že téměř polovina všech návštěvníků se pravidelně vrací (bez další nutnosti investice do reklamy).

 

E-commerce přehled – měsíční přehled jednoho z již spuštěných portálů:

Na výpise z Google Analytics je vidět, že náš slevový portál za měsíc po startu sledování e-Commerce přinesl majiteli 1 024 prodaných voucherů za celkovou cenu 304 820 Kč:

Přehled přístupů a tržeb dle zdrojů návštěvnosti:

Na dalším obrázku je jasně vidět, že většinu přístupů a tržeb generují slevové agregátory. Je zřejmé, že je důležité být zaregistrován ve slevových agregátorech. Zde pak rozhoduje především atraktivita nabídky pro návštěvníky agregátorů.

prehled-pristupu-a-trzeb-dle-zdroje-navstevnosti